Chwilio   Chwilio Manwl   Chwiliad Mynegai
Term chwilio  
 
Lleoliad:   Teip:  

GALLWCH DDEWIS:
Iaith:
Uchafswm nifer o eitemau ar bob rhestr:

Wedi i chi logio ymlaen, gallwch:

  • Weld eich manylion cyswllt
  • Weld yr eitemau sydd gennych ar fenthyg
  • Adnewyddu eich eitemau, Dechreuwch trwy glicio ar "I weld eich cofnodion"
  • Neilltuo eitemau i'w hanfon i unrhyw lyfrgell o fewn y sir. I neilltuo eitem chwiliwch y catalog, cliciwch ar y teitl 'rydych ei eisiau, yna cliciwch ar "neilltuwch" yr eitem yma

Os nad ydych yn aelod o lyfrgell, neu os nad oes gennych gyfrinair, cysylltwch รข'ch llyfrgell leol os gwelwch yn dda.